کانال تلگرام نکات کاربردی در مسمومیتهای بالینی
۲۳۶ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام نکات کاربردی در مسمومیتهای بالینی

روش برخورد کاربردی در بیماران مسموم @GhorbaniAJUMSبالا