کانال تلگرام دلنوشته های یک دل سوخته
۱۶۵ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام دلنوشته های یک دل سوخته

تکستام همه دست نویس خودمنبـا وُجدان تر #کـپے ڪُنید شاعران مست ترین طایفه ی هوشیارند..Admin @mounx1لف ندهبالا