کانال تلگرام پتک جمهوریت /آلزایمر۸۸
۱۴.۳K نفر
۴۱ بازدید

کانال تلگرام پتک جمهوریت /آلزایمر۸۸

️ آلزایمر۸۸ یک رسانه مستقل است و ارتباطی با هیچ یک از شخصیتهای بنام ندارد.ارتباط با ما ( با عرض پوزش تبلیغ نداریم)@alzaymer_adبالا