کانال تلگرام coffeetechnique
۵.۷K نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام coffeetechnique

ا﷽ا«تخصّصے ترین کانال آموزش مفاهیم، اصول، فنون و نظریہ هاے مشاوره»آموزش از طریق تحلیل انیمیشن، شعر و ارائہ نمونہ هاے کاربردے...دکتر میرسعید جعفرے (دانش آموختہ دانشگاه علامہ طباطبایے و عضو هیأت علمے دانشکده رفاه) @DrJafari1360〰〰〰〰〰〰〰بالا