کانال تلگرام آمارپردازان
۳۲۶ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام آمارپردازان

«مطالب مفید آماری»«آموزش نرم افزار»«پرسش و پاسخ های آماری»«مشاوره رایگان از طریق تلفن و یا ایمیل»«پذیرش تحلیل های آماری با نرم افزارهای مختلف»«زیر نظر دکتر مهدی جباری_هیئت علمی دانشگاه فردوسی»ارتباط با ادمین مشاره ی آماری:@moshaver_amariبالا