کانال تلگرام سرمایه گذاری و مشارکت
۱۳۹ نفر
۵۴ بازدید

کانال تلگرام سرمایه گذاری و مشارکت

خرید و فروش واحدهای کسب و کار -مشارکت مدنی در حوزه بازارصادراتی،تولید و تامین مواد اولیه. تماس با ادمین(مشاورفنی توسعه ایران):@Technical_advisor_of__iran00989037282662Rezashams54@yahoo.comبالا