کانال های تبادلی

@criminalsociology
کانال تلگرام تخصصي جامعه شناسي جناييولي پوري
۲.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۳۴ بازدید
مشاهده کانال
ورزشی

کانال تلگرام تخصصي جامعه شناسي جناييولي پوري

@ShirinValipouri@Mansoorh_hoseini@ahmadreza_vanaki@Zohreh_gholamali@Houshangamir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!