کانال تلگرام تاج وسفره عقد نگارین(crownshop)
۲.۸K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام تاج وسفره عقد نگارین(crownshop)

جهت سفارش تاج و دسته گل وغیره @elahi54ادمین تبادلات@asemoon2لینک پیگیری و اثبات هویت و تقلبی نبودن کانالhttp://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-1665-61-4-4


بالا