کانال تلگرام سبزوار
۱۱۹ نفر
۴۳ بازدید

کانال تلگرام سبزوار

@mcstsما برای مقابله با کسانی که کانال های نامناسبی متاسفانه منتصب به سبزوار رو اداره میکنند کانال رو تاسیس کردیم.پس حمایت کنید و لفت ندید.مطالب فرهنگي و مذهبی بسیار عالی و اطلاعرسانی


بالا