کانال تلگرام دنده به خنده
۳۴۳ نفر
۹ بازدید
سرگرمی

کانال تلگرام دنده به خنده

بزن به دنده بریم به خنده با کانال "دنده به خنده" ..کلاج غم رو ول کنین و گاز بدین پیش به سوی شادی و نشاطهشدار: خطر پاره شدن شکم در اثر خنده زیاد...بالا