کانال تلگرام Daneshvar shopخانه و آشپزخانه
۱۸۸ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Daneshvar shopخانه و آشپزخانه

واردات انواع لوازم آشپزخانهشعبه 1:رشت،خیابان فلسطین،روبه روی مسکن امید،خانه و آشپزخانه(دانشور)تلفن:33829883 __________________________________شعبه 2:رشت،خیابان فلسطین،روبه روی پوشاک تن آرا،مرکز جهيزيه عروس دانشور تلفن: 33826106بالا