کانال تلگرام دانیال هیت
۱۳۱ نفر
۲۴ بازدید

کانال تلگرام دانیال هیت

ایرج میرزا : دل به کف غصه نباید سپرد ...اول و آخر همه خواهیم مرد .بیخیال روسپیان سودا زده من!منتظر آلبوم ۷ باشیدارتباط با ما@manager_gongInstagram: daniyalhateبالا