کانال تلگرام { در کشور من درد بی پایان... }
۲۰.۹K نفر
۱۲۲ بازدید

کانال تلگرام { در کشور من درد بی پایان... }

کانال در راستای ترویج فرهنگ #انسانیت_فردی و #نقد_بیشعوری ایجاد گردیده!تا صدای درد بی صدایان؛و تریبون آزاد ناگفته های وطنم گردد فریاد،فریب،درد،فقر و استعمارخاموشدر این تاریکی و مرده سرای بی تفاوتی #لازمه_آزادی #فقط_آگاهی@darde_farhang


بالا