کانال های تبادلی

@dardejodayi
کانال تلگرام اماًن از درد جدایًی
۴۰۹ عضو
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اماًن از درد جدایًی

اَماَِن از دَردِ جُدایییهَ کاَنَاَلَپرَ اَزَّ مَتَنَ عَکسَآهَنَگ دَیسَ لَاَووویسَرَمَاَنَغَمَگینَاومدی لفت نده بزن رو بیصدا وجودت دل گرمیهادمین اصلی:@dardebdarman

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!