کانال تلگرام درگوشی های کنکوری
۱۶۶ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام درگوشی های کنکوری

کانالی برای کنکوری ها:مشاوره و انگیزش..ارائه نکات دروس کنکوری...کلیپ تدریس ریاضی...توسط «آقای علی غلامپور سرابی»بالا