کانال های تبادلی

@dariushmirzaei
کانال تلگرام گلهای پاییزی
۲.۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام گلهای پاییزی

ﻋﺸﻖ ﻣﻦﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺖﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮﻩ ﮐﺎﺝﻓﻘﻂﭘﺎﺧﻮﺭ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ....ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻣﯿﺮﺯﺍﯾﯽ

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!