کانال تلگرام داروگ
۲.۹K نفر
۲۲ بازدید

کانال تلگرام داروگ

داستان كوتاهاين منم داروگ تنهانامفهوم تَر از نيچه..تنهاتر از فروغ..بي باك تَر از فريدون..صادق تَر از هدايت..وبيهوده تَر از خودم ؟️ 'گویند چون داروگ بخواند، باران آيد به امید باران.@darwagبالا