کانال های تبادلی

@dastanesabz
کانال تلگرام جمعیت حمایت از حیوانات دستان سبز
۳۱۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
۴۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام جمعیت حمایت از حیوانات دستان سبز

ادمین @anahaghighi ما امده ایم تا انسان حیوان و طبیعت را دوباره بهم پیوند دهیم پس به ما بپیوندید تا جهان زیباتری بسازیم. یادمان نرود دستهای مهربان راخدامیگیرد سپاس #اناحقیقی مدیریت تیم دستان سبز

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!