کانال تلگرام دستفروش بی سواد
۱.۳K نفر
۲۶ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام دستفروش بی سواد

من با شغلم #زندگی می کنم.. انتقاد ، پیشنهاد و همکاری : @alishamsiiاینستاگرام : dastforoosh_bisavadتوییتر : https://twitter.com/dastforooshبالا