کانال های تبادلی

@davood_jahanvand
کانال تلگرام داود جهانوند
۲۱۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
۵۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام داود جهانوند

مدرس ادبیات فارسی / شاعر شعر سپید و آزاد مجموعه منتشر شده: ناصرالدین شاه میشوم

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!