کانال تلگرام بختیاری ها
۱۵.۱K نفر
۱۴۹ بازدید

کانال تلگرام بختیاری ها

کانال رسمی بختیاری هاارتباط با ما @HeyJarBotکانال دوم ما @Bakhtiariکانال آبهمن علاءالدین @BahmanAlaeddinبالا