کانال تلگرام فرگشت به زبان ساده
۳۱۷ نفر
۱۰ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام فرگشت به زبان ساده

⭕️ به نام خرد ⭕️کانالی در رابطه با قانون علمی فرگشتاینستاگرام @Degargoonesh️ تماس: @mostafa_abbac


بالا