کانال تلگرام دهکده  آرام
۲۱۶ نفر
۲۷ بازدید

کانال تلگرام دهکده آرام

همواره به خاطر بياور که در اوجي معين ديگر ابري نيست. اگر زندگيت ابري است به اين دليل است که روحت آن قدر که بايد بالا نرفته است... .


بالا