کانال های تبادلی

@dehkade_matn
کانال تلگرام دهکده متن
۱۲.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دهکده متن

در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوهها نمی رسد. اسراء آیه ۳۷......................1-1-68749-61-3-2انتقاد و پیشنهاد و تبلیغ: (لطفا واسه تبادل پیام ندین)@ECHEMDI

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!