کانال تلگرام دلنوشتهای دلتنگی
۲۴۵ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام دلنوشتهای دلتنگی

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفتآمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگوگفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسمگفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو...


بالا