کانال تلگرام روانشناسی رشد
۲.۵K نفر
۱۴۲ بازدید
روانشناسی

کانال تلگرام روانشناسی رشد

حوزه فعالیت (مدیریت خانواده، رضایت زندگی،رشد جوان، رشد نوجوان).راضیه تدین نبویکارشناس ارشد روانشناسی رشد.عضو سازمان نظام روان شناسی ۱۹۲۴۶عضو انجمن ازدواج و خانواده کشور..............


بالا