کانال تلگرام | دیبآچه |
۲۷۶ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام | دیبآچه |

نقش مآ گو ننگآرند به #دیبآچه ی عقل ؛هر کجآ نآمه ی عشق استـ نشانِ مـن و توست ... بهترین اشعار را با ما بخوانید Admin : @mrn8723بالا