کانال تلگرام دیده بان فناوری
۲۲۸ نفر
۱۴ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام دیده بان فناوری

نخستین ماهنامه اقتصاد و مدیریت فناوری اطلاعاتگزارش ها و تحلیل هایی در زمینه اقتصاد، امنیت اطلاعات، بانکداری الکترونیکی، فروش و بازاریابی و آموزش را در دیده بان فناوری بخوانید. www.dfe.irجهت ارسال ایمیل به ماهنامه info@dfe.ir


بالا