کانال های تبادلی

@dimondntpi
کانال تلگرام سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش
۲۱۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۵
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش

www.ntpi.ir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!