کانال تلگرام FazESangiin
۴۷.۱K نفر
۹۰ بازدید

کانال تلگرام FazESangiin

گاهی نه گریه آرامت میکند و نـه خنـدهنــه فریـاد آرامـت میکندو نــه سکــوتآنجـاست کـهرو بـه آسمان میکنی و میگوییخدایــاتنهــاتـو را دارمتنهایی توعشقهلفـ ــتـ ندهـ با دلتــ ـ کارم


بالا