کانال تلگرام دیوانگان
۴.۷K نفر
۲۸ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام دیوانگان

"عوامیت"بدست آموزش علم روز دنیا از"عمومیت"لغو شودبلوغ فرهنگیبلوغ سیاسی......................................بلوغ اجتماعیارتباط با اددمینوارسال مطالب @Aamir0821بالا