کانال تلگرام دیوارگچساران
۵K نفر
۲۶ بازدید

کانال تلگرام دیوارگچساران

اولین و بزرگترین مجموعه تبلیغاتی شهرستان گچساران در واتسآپ، اینستا، تلگرامتاسیس:شهریور۹۵کدشامد:1-3-61-297389-1-1لینک صحت ثبت کانال در سامانه سازماندهی وزارت ارشادhttp://t.me/itdmcbot?start=divargachsaranمدیرمسئول و صاحب امتیاز: حیدری@bahare_baba


بالا