کانال تلگرام ※دل نوشٺه※
۲۰۱ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام ※دل نوشٺه※

دِلــ نـ ـوشــ ـٺــ ــہ ہاے يڪ فرد عادےدلتنگ روزهایی هستم، که معنای خداحافظ تا فردا بود...بالا