کانال تلگرام گنجینه معنوی
۳.۸K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام گنجینه معنوی

دعا قضا را بر می گرداند هر چند آن قضا و قدر شما محکم شده باشدپس سرنوشت خودتون را با دعا تغییر دهیدآیدی جهت ارتباط و بررسی مشکلات @ALOASRARبالا