کانال تلگرام یاران دولت بهار
۱.۳K نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام یاران دولت بهار

هواداران دکتر احمدی نژاد با کمکهای مستمر و ماهیانه به یاری رییس جمهور قلبها و تداوم فعالیتها می شتابند.شماره کارت بانک ملی بنام دکتر احمدی نژاد و بقایی:6037991750454757پیامهای خود و تصاویر رسیدهای بانکی واریزی را به ادمین ارسال کنید:@dolatebahar


بالا