کانال تلگرام بهشت و جهنم
۱۷.۳K نفر
۸۴ بازدید

کانال تلگرام بهشت و جهنم

باهوش ترین افراد کسانی هستند که بیشتر به یاد #مرگ هستند.جهت نظرات و پیشنهادات به آی دی زیر مراجعه کنید:@mortezahasanporبه کانال قدمی تا ظهور حتما سر بزنید:@ghadamitazohor#تبادل با کانالهای +8kبالا