کانال های تبادلی

@dookhtaraa
کانال تلگرام のσσкнтαяαα
۱۷۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام のσσкнтαяαα

بِهْتَــــــريـــــنْـكانـــــالهــ دُخُــتَـــرونهــهٓـركٓسيـ ليـاقٓتـدُختٓـر بـودٓنـ را نٓـدارٓديِكـ دُختٓـر هٓميـشهـ️بٓـرٓندِه استـ وغُرورٓشـ شِكٓستنيـ نيـست;)تبادل@tab_dookhtaraa️ تولد چنل ۹۵/۷/۲۱ @monadi_f

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!