کانال تلگرام گيف هاي آموزشي دوم ابتدايي
۳۸۱ نفر
۲۸ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام گيف هاي آموزشي دوم ابتدايي

به صورت درس به درس مطالب مهم به گيف تبديل مي شوند https://telegram.me/dovomgifجهت ارتباط با مدير كانال@eliasghafourianاستفاده و انتشار مطالب بدون منبع، منع قانوني و شرعي داردبالا