کانال تلگرام هیپنوتیزم دکتر شهیدی
۴.۶K نفر
۲۵ بازدید
شهدا پزشکی و طب

کانال تلگرام هیپنوتیزم دکتر شهیدی

دکتر عنایت اله شهیدیعضو اصلی هیئت مدیره و رئیس کمیته آموزشانجمن بین المللی هیپنوتیزمhttp://www.ishhypnosis.org/about-ish/board-of-directors/


بالا