کانال های تبادلی

@dralirezahashamdar
کانال تلگرام Dr. A. Hashamdar
۱۳۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
۳۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Dr. A. Hashamdar

PhD. in Managment

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!