کانال تلگرام دکتر محمود صادقی
۱۴.۶K نفر
۱۱۰ بازدید
اشخاص

کانال تلگرام دکتر محمود صادقی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامیدبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه هادانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس


بالا