کانال تلگرام Dr s.nankali
۲۳.۱K نفر
۲۶ بازدید

کانال تلگرام Dr s.nankali

پرسش از دکتر@porseshazdrsnankaliرزرو نوبت:09183361605 فقط از ساعت20الی2208337276010ساعت 9الی12ظهرکرمانشاه،پارکینگ شهرداری، ساختمان اجلالیه، طبقه همکف ، جنب داروخانه ریبالا