کانال تلگرام MeMمهندسی برق
۸.۷K نفر
۴۱ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام MeMمهندسی برق

کانال مرکز آموزش مهندسی MeMبرگزارکننده دوره های مهندسیبرق قدرت و الکترونیککنترل و ابزاردقیقمکانیک و پایپینگنفت ، گاز و پتروشیمیعمران نفتربات MeM:@MeM_ir_botتلفن:021 91001530-35کد شامد:1-2-3846-61-4-1Http://mem.irتفکری برای پیشرفتبالا