کانال تلگرام کتابخانه فنی مهندسی
۱۱.۵K نفر
۳۸ بازدید
علم و فناوری کتاب و کتاب خوانی

کانال تلگرام کتابخانه فنی مهندسی

لینک کانال: https://telegram.me/joinchat/Bs4Wdj9NMCzvZzJX2mj4PQاین کانال هیچ ارتباطی به دانشگاه تهران ندارد و صرفا توسط دانشجویان آن پشتیبانی میگرددAdmin:@Shadow20بالا