کانال های تبادلی

@ebadatvabasiratvataghva
کانال تلگرام عبادت و بصیرت و تقوا(*)
۱۳۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۷
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام عبادت و بصیرت و تقوا(*)

شامل دعاهای روزانهدعاهای بعد نمازهای واجبنمازهای مستحبی مناسبتیاعمال مناسبتی ماه هامسائل روز برای روشنگری در مسیر ولایت فقیهمدیر کانال

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!