کانال های تبادلی

@ebn_reza_qazvin
کانال تلگرام آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین
۲۷۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
۷۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین

***هیت ابن الرضاع چهارشنبه هابعدازنمازمغرب وعشا***آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!