کانال تلگرام بنیاد آموزش مدرن حقوق
۱.۱K نفر
۱۲ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام بنیاد آموزش مدرن حقوق

گروهی متشکل از حقوق دانان.وکلا،،دانشجویان حقوق در راستای نقد آراقضایی،اطلاع رسانی حقوقی،و زمینه های بحث در حقوق مدنی و جزا و ..بالا