کانال های تبادلی

@economic_collapse
کانال تلگرام مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد لیبرال
۳۶۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲
۱۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد لیبرال

این مرکز آخرین تحولات بحران اقتصادی را بررسی می‌کند؛ بحرانی که از مبدأ خود یعنی آمریکا آغاز شده و به همانجا نیز بازگشته است. این بحران، تمدن پایان تاریخ را به پنجه فروپاشی سپرده است و ضربه را نیز به مهم‌ترین جای آن وارد می‌کند: اقتصاد.payesh.kadamaei.ir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!