کانال تلگرام انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
۱۳۳ نفر
۲۲ بازدید

کانال تلگرام انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

به کانال اقتصاد کشاورزی خوش آمدیدجزوات، کتاب، فایل ها و فیلم های به روز را با ما تجربه کنیداز برنامه های انجمن علمی با خبر شویدبالا