کانال تلگرام افشاگر سپاه
۸۸۰ نفر
۵۲ بازدید

کانال تلگرام افشاگر سپاه

سپاه:عنصر اصلی حفظ ولایت فقیهبزرگترین غارت کننده ثروت مردم ایران ارگان هدایت کننده و کنترل کننده سرکوب ودستگیری فعالیناما درعین حال بسیارشکننده ومورد نفرت مردم ایرانبا هم افشا کنیم.ارتباط با ادمین : @tavana_omid


بالا